0915 15 67 76 [email protected]
Những “điểm nghẽn” thể chế của thị trường bất động sản du lịch Việt Nam
Tại hội thảo, các vấn đề pháp lý từ lý luận đến thực tiễn về thị trường bất động sản đều được “mổ xẻ” ở nhiều góc độ khác nhau, trong đó chú trọng phân tích đến xu hướng phát triển và những “điểm nghẽn” thể chế của thị trường bất động sản du lịch Việt Nam