0915 15 67 76 [email protected]
Tình quân dân trong đại dịch Covid-19
Lực lượng quân đội, công an triển khai các biện pháp kiểm soát và gõ cửa từng nhà để hỗ trợ mua, phân phát lương thực thực phẩm cho người dân TP.HCM.