0915 15 67 76 [email protected]
Sếp cũ Vietcombank làm Chủ tịch PG Bank
Tân Chủ tịch HĐQT PG Bank có 39 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng làm Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, trước khi về đầu quân cho PG Bank vào tháng 7 vừa qua.