0915 15 67 76 [email protected]
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thi công xuyên Tết Nguyên đán
Đại diện ban điều hành dự án cho biết: “Tính đến nay, tổng sản lượng dự án đạt hơn 28%, tăng hơn 2% so với đầu tháng. Trường hợp các đơn vị thi công xuyên Tết, khối lượng thực hiện kỳ vọng sẽ được nâng lên khoảng 30% dịp sau Tết”.