0915 15 67 76 [email protected]
Trước thông tin hàng loạt cây xăng "đóng cửa": Tuyệt đối không để thiếu xăng dầu
Nguồn dự trữ xăng dầu trong nước đủ lớn, Việt Nam có đầy đủ các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách để bình ổn, đáp ứng đủ xăng dầu cho tiêu dùng và sản xuất… Bộ Công Thương tuyệt đối không được để thiếu xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân…