0915 15 67 76 [email protected]
10 sự kiện nổi bật ngành Công Thương 2021
Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid-19, song năm 2021 ngành Công Thương vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Xuất khẩu vượt đích ngoạn mục, thương mại điện tử phát huy vai trò đột phá cho DN, xúc tiến thương mại trên môi trường số,...