0915 15 67 76 [email protected]
Về quê ăn Tết: Mỗi nơi quy định một kiểu
Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022. Một số địa phương bắt đầu đưa ra những quy định, khuyến cáo đối với người dân về quê ăn Tết, trong đó không ít quy định gây tranh cãi trong dư luận.