0915 15 67 76 [email protected]

Thương hiệu

Tân Chủ tịch của Novaland là ai?
Mới đây, ông Bùi Thành Nhơn vừa công bố rút khỏi HĐQT Novaland, nhường vị trí lại cho một nhân sự cấp cao 10 năm tại công ty.

Kinh doanh

Thương vụ M&A

Tiêu điểm

Đô thị

Công nghệ số