0915 15 67 76 [email protected]
Mắm cáy Bình Lục - Đậm đà hương vị đồng quê
Hà Nam không chỉ nổi tiếng với đặc sản cá kho làng Vũ Đại, Chuối ngự tiến Vua,.. mà còn nổi tiếng bởi một loại mắm đặc biệt có vị hăng hăng, cay cay, thơm thơm, đó là mắm cáy Bình Lục.