0915 15 67 76 [email protected]
Thứ ba, 05/07/2022 09:00 (GMT+7)

Xuất khẩu xi măng và clinker giảm cả lượng và kim ngạch

5 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu xi măng và clinker đạt 14,78 triệu tấn, thu về gần 672,8 triệu USD, giá trung bình đạt 45,5 USD/tấn.

Xuất khẩu xi măng và clinker giảm cả lượng và kim ngạch
Xuất khẩu xi măng và clinker giảm cả lượng và kim ngạch.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xi măng và clinker ra thị trường nước ngoài tháng 5/2022 giảm mạnh 55% về lượng, giảm 50% về kim ngạch nhưng tăng 11,4% về giá so với tháng 4/2022. So với tháng 5/2021 cũng giảm mạnh 53,6% về lượng, giảm 43,2% kim ngạch nhưng giá tăng 22,4%, đạt 1,47 triệu tấn, tương đương 74,42 triệu USD, giá trung bình 50,7 USD/tấn.

Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu xi măng và clinker giảm 18% về khối lượng, giảm 3% kim ngạch, nhưng tăng 18,8% về giá so với 5 tháng năm 2021. Cụ thể, cả nước xuất khẩu 14,78 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 672,8 triệu USD, giá trung bình đạt 45,5 USD/tấn.

Xuất khẩu xi măng và clinker sang thị trường Trung Quốc nhiều nhất, chiếm 46,5% trong tổng lượng và chiếm 43,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xi măng và clinker của cả nước, với trên 6,87 triệu tấn, tương đương gần 294,34 triệu USD, giá trung bình 42,8 USD/tấn, giảm 25,2% về lượng, giảm 10,4% về kim ngạch nhưng tăng 19,8% về giá so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng tháng 5/2022 xuất khẩu xi măng và clinker sang thị trường này đạt 205.165 tấn, tương đương 8,74 triệu USD, giá trung bình 42,6 USD/tấn, giảm mạnh 83,2% về lượng, giảm 84% về kim ngạch và giảm 4,5% về giá so với tháng 4/2022. So với tháng 5/2021 thì cũng giảm mạnh 88,6% về lượng, giảm 87,5% kim ngạch, nhưng giá tăng 8,9%

Xuất khẩu xi măng và clinker sang thị trường Trung Quốc nhiều nhất,
Xuất khẩu xi măng và clinker sang thị trường Trung Quốc nhiều nhất.

Xuất khẩu xi măng và clinker sang thị trường Philippines - thị trường lớn thứ 2 trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng 5,7% về lượng, tăng 14% về kim ngạch và tăng 7,9% về giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 3,27 triệu tấn, tương đương 158,64 triệu USD, giá trung bình 48,5 USD/tấn; chiếm 22% trong tổng lượng và chiếm 23,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xi măng và clinker của cả nước.

Tiếp sau đó là xuất khẩu xi măng và clinker sang thị trường Bangladesh trong tháng 5/2022 giảm mạnh 64% về lượng và giảm 20,8% kim ngạch so với tháng 4/2022, đạt 40.838 tấn, tương đương 4,07 triệu USD; tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu giảm 58% khối lượng, giảm 46% về kim ngạch nhưng tăng 28% về giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 782.672 tấn, tương đương 33,97 triệu USD, giá 43,4 USD/tấn; chiếm trên 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu xi măng và clinker của cả nước.

Xuất khẩu xi măng sang các thị trường FTA - RCEP đạt 10,59 triệu tấn, tương đương 474,77 triệu USD, giá 44,8 USD/tấn, giảm 16% khối lượng, giảm 1,8% về kim ngạch nhưng tăng 17,3% về giá; chiếm 71% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Xuất khẩu xi măng sang các thị trường FTA - CPTTP đạt 685.232 tấn, tương đương 30,24 triệu USD, giá 44 USD/tấn, tăng 14,3% khối lượng, tăng 21% về kim ngạch và tăng 6% về giá; chiếm gần 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu xi măng của cả nước.

Xuất khẩu xi măng và clinker 5 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu xi măng và clinker giảm cả lượng và kim ngạch

Tuấn Anh 

Bạn đang đọc bài viết Xuất khẩu xi măng và clinker giảm cả lượng và kim ngạch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khát lao động, doanh nghiệp tìm đỏ mắt vẫn không đủ
Hiện nay, nhận thức, tiêu chí về công việc của người lao động đã thay đổi nhiều so với trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Báo cáo từ Navigos Group, gần 87% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ gặp khó khăn trong tuyển dụng trong 6 tháng đầu năm.