0915 15 67 76 [email protected]
56% doanh nghiệp FDI báo lỗ
Giá trị lỗ của nhóm doanh nghiệp kể trên là hơn 150 nghìn tỷ đồng. Tổng doanh thu đạt 1 triệu tỷ đồng, tăng 27% so với doanh thu của các doanh nghiệp báo lỗ năm 2019.