0915 15 67 76 [email protected]
EVN lỗ 17.000 tỷ đồng sau 2 lần tăng giá điện
Mới đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết EVN tiếp tục bị lỗ sản xuất kinh doanh điện năm thứ 2 liên tiếp. Trước đó EVN đã tăng 2 lần giá điện liên tiếp trong năm 2023.