0915 15 67 76 [email protected]
Phú Thọ: Nữ nông dân với doanh thu 19 tỷ/năm là ai?
Chị Vũ Thị Thanh Huyền vừa được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc thuộc lĩnh vực chăn nuôi khi doanh thu 1 năm đạt Doanh thu 1 năm đạt 19 tỷ đồng, lợi nhuận gần 2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương.