0915 15 67 76 [email protected]
Xuất nhập khẩu tăng mạnh nhờ CPTPP và EVFTA
Năm 2019, Việt Nam xuất siêu 1,6 tỉ USD sang các nước CPTPP, trong khi năm 2018 nhập siêu 0,9 tỉ USD. Một tháng sau EVFTA, 7.200 bộ C/O đã được cấp với kim ngạch 277 triệu USD.