0915 15 67 76 [email protected]
Kinh tế Việt Nam triển vọng tích cực
Kết quả phục hồi và tăng trưởng kinh tế của nước ta rất đáng khích lệ. Báo chí quốc tế tuần qua tiếp tục ghi nhận các nỗ lực của Việt Nam trong kiểm soát linh hoạt dịch bệnh, phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát.
Vốn chính sách giúp cựu chiến binh phát triển kinh tế
Nhờ có nguồn vốn ưu đãi chính sách mà nhiều gia đình thương bệnh binh đã trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Điều này là minh chứng cho thấy, sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước đến nhóm người yếu thế, trong đó có các cựu chiến binh cả nước.
Xuất khẩu phục hồi rõ nét
Xuất khẩu nửa đầu năm 2022 đã có dấu hiệu phục hồi rõ nét khi các nhóm hàng chủ lực đều duy trì đà tăng cao, quy mô xuất khẩu cũng được nâng lên sau khi số mặt hàng xuất khẩu tỷ USD gia tăng tỷ lệ đóng góp cho nền kinh tế.