0915 15 67 76 [email protected]
Đề xuất giảm phí, lệ phí vì giá nhiên liệu "leo thang"
Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục “leo đỉnh” thời gian qua, Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các Cục Hàng hải, Đường thuỷ, Đường sắt nghiên cứu, đề xuất giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp vận tải.