Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 19/09/2020
Một trong những động thái đầu tiên của HDI Global SE (HDI) tại Công ty cổ phần PVI (PVI) sau khi giữ quyền quản trị là thông qua quyết nghị bán toà nhà PVI.
1 2 3 4 5 ... 30