0915 15 67 76 [email protected]
6 thành tựu cơ bản Việt Nam đạt được trong năm 2020
Tại Diễn đàn VBF 2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách để đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.