0915 15 67 76 [email protected]
Những sự kiện bất động sản nổi bật năm 2023
Hết năm 2023, thị trường bất động sản tiếp tục bước qua 1 giai đoạn đầy khó khăn, khi các giao dịch mới hầu như chững lại, xu hướng giảm giá mạnh xuất hiện ở nhiều phân khúc, các doanh nghiệp trong ngành đang đứng trước áp lực trả nợ trái phiếu đến hạn.