0915 15 67 76 [email protected]
F0 đã khỏi bệnh có nguy cơ tái nhiễm không?
Vừa qua, một số người bất ngờ khi test nhanh phát hiện tái dương tính với Covid trong khi mới khỏi bệnh được vài tuần hoặc vài tháng. Các chuyên gia nhận định, F0 dù khỏi bệnh vẫn có nguy cơ tái nhiễm cao, đặc biệt chủng Omicron cũng có thể gây bệnh nặng.
Lao động bị mắc Covid-19 có thể nhận khoản tiền nào?
Được biết, người lao động không may bị mắc Covid-19 có thể nhận được tiền bảo hiểm của chế độ ốm đau. Ngoài ra sau khi khỏi Covid-19, nếu sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, người lao động có thể tiếp tục hưởng thêm chế độ.