0915 15 67 76 [email protected]
5 nhóm vấn đề mới của Luật Đất đai (sửa đổi)
Tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Thường trực Phan Đức Hiếu cho biết, Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 đã có nhiều điểm mới, tập trung vào 5 nhóm vấn đề.
Những sự kiện bất động sản nổi bật năm 2023
Hết năm 2023, thị trường bất động sản tiếp tục bước qua 1 giai đoạn đầy khó khăn, khi các giao dịch mới hầu như chững lại, xu hướng giảm giá mạnh xuất hiện ở nhiều phân khúc, các doanh nghiệp trong ngành đang đứng trước áp lực trả nợ trái phiếu đến hạn.