Hà Nội, Chủ nhật Ngày 29/11/2020

Kiên Giang: Ban hành kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa, rác thải nhựa đại dương

ĐTVKD 09:55 20/11/2020

UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND hành động về quản lý chất thải nhựa và rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kiên Giang: Ban hành kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa và rác thải nhựa đại dương
Kiên Giang ban hành kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa và rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 (ảnh minh họa)

Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chất thải nhựa, bao gồm cả rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa, hạn chế việc xả rác thải nhựa, từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển. Nâng cao nhận thức và ứng xử về việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần của cộng đồng và xã hội.

Đến năm 2025 giảm thiểu 30% rác thải nhựa thất thoát ra biển và đại dương. 80% lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Giảm thiểu được 50% ngư cụ bị thải bỏ trực tiếp xuống biển. 50% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch và dịch vụ du lịch khác có tiếp giáp với biển hoặc trên biển, đảo không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Đảm bảo tối thiểu một năm, hai lần phát động tổ chức chiến dịch thug om, làm sạch các bãi tắm biển trên toàn tỉnh và Khu bảo tồn biện Phú Quốc.

Đến năm 2030: Giảm thiểu 50% rác thải nhựa thất thoát ra biển và đại dương. 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Kiểm soát hoàn toàn việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển. 75% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch và dịch vụ du lịch khác có tiếp giáp với biển hoặc trên biển, đảo không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Duy trì, đảm bảo tối thiểu một năm, hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm biển trên toàn tỉnh và Khu bảo tồn biển Phú Quốc. Tổ chức được một chiến dịch thu gom, làm sạch rác thải nhựa tại các dải rừng ngập mặn ven biển thuộc địa bàn tỉnh.

Theo Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm

Link gốc : https://thuonghieusanpham.vn/kien-giang-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-quan-ly-rac-thai-nhua-va-rac-thai-nhua-dai-duong-12430.html

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Ban hành kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa, rác thải nhựa đại dương tại chuyên mục Tiêu dùng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0911 08 03 03 Hoặc email: ts.dautuvakinhdoanh@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Tiêu dùng