Hà Nội, Thứ Năm Ngày 22/04/2021

Phú Yên: Năm 2021, phấn đấu có ít nhất 15 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

ĐTVKD 19:03 08/04/2021

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu kế hoạch phấn đấu có ít nhất 15 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh trong năm 2021.

Đồng thời, 100% cán bộ quản lý Chương trình OCOP các cấp được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành triển khai trực tiếp Chương trình OCOP, công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm; 100% các nhà quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP năm 2021 được đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh nhằm phục vụ trong việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu như: tăng cường công tác truyền thông với nhiều hình thức để người dân, nhất là chủ thể sản phẩm hiểu rõ lợi ích, giá trị kinh tế, giá trị nhân văn tích cực tham gia Chương trình.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn lại Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ giúp việc Hội đồng các cấp tỉnh, huyện năm 2021. Các địa phương quan tâm, bố trí cán bộ trực tiếp tham mưu Chương trình OCOP để theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình nhanh chóng, chính xác.

Kế hoạch cũng triển khai tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện Chương trình OCOP, kỹ năng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cho cán bộ các cấp; tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh nhằm vận dụng cho phù hợp với tình hình thực tiễn triển khai Chương trình OCOP của tỉnh.

Tăng cường xúc tiến thương mại và quảng bá, hỗ trợ phát triển sản phẩm trên các phương tiên thông tin đại chúng, kết nối thị trường…

Theo Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm

Link gốc : https://thuonghieusanpham.vn/phu-yen-nam-2021-phan-dau-co-it-nhat-15-san-pham-ocop-cap-tinh-17434.html

Bạn đang đọc bài viết Phú Yên: Năm 2021, phấn đấu có ít nhất 15 sản phẩm OCOP cấp tỉnh tại chuyên mục Xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 Hoặc email: ts.dautuvakinhdoanh@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Xã hội