0915 15 67 76 [email protected]
Doanh nghiệp mở rộng thị phần 'tiêu dùng xanh'
Xu hướng "tiêu dùng xanh" đang tạo ra cơ hội phát triển, mở rộng thị phần, cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội và thách thức trong thúc đẩy tiêu dùng xanh ở Việt Nam.
Bamboo Airways kinh doanh ra sao trong Quý II?
Trong Quý II, hãng hàng không Bamboo Airways đã ghi nhận nhiều tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh hậu dịch. Với mức doanh thu tăng 50% so với quý I, và vượt 30% so với kế hoạch đầu năm.