0915 15 67 76 [email protected]
HAGL báo lãi 113 tỷ đồng trong tháng 9
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9 năm 2022 trong bối cảnh giá xuất khẩu chuối chưa tăng cao như kỳ vọng và giá heo thấp hơn so với tháng trước.
Đạm Phú Mỹ lãi khoảng 5.300 tỷ đồng sau 9 tháng
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ - HoSE: DPM) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu ước đạt gần 15.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 5.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 92% và 95,6% so với năm trước.