0915 15 67 76 [email protected]
Giá thép liệu có "đảo chiều" trong năm 2022?
Năm 2021 là một năm thành công đối với ngành thép. Chính vì vậy, giá thép trong năm 2022 luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Một số chuyên gia cho rằng, mặt bằng giá thép sẽ tiếp tục neo ở mức cao, ít nhất trong nửa đầu năm 2022.