Hà Nội, Thứ Ba Ngày 26/01/2021
Ngày 24/12, cổ đông lớn Lotte Corporation đã thông qua quyết định thoái sạch 44,03% vốn tại CTCP Bibica (Mã: BBC), tương ứng việc bán ra hơn 6,7 triệu cổ phiếu.
1 2 3 4 5 ... 22