0915 15 67 76 [email protected]
Giá xây dựng cơ bản tăng 'phi mã' vì 'bão giá'
Cùng với tác động của đại dịch Covid-19, thị trường vừa chứng kiến 2 đợt “bão giá” vật liệu xây dựng. Nếu như trước đây giá một m2 xây dựng cơ bản với nhà thấp tầng chỉ 4 triệu đồng thì nay để nhận thầu, doanh nghiệp phải nhận 6 triệu đồng/m2, tăng 150%.
Chứng khoán ngày 9/5 qua 'lăng kính' kỹ thuật
Xu hướng ngắn hạn, trung hạn của thị trường vẫn xấu. Các nhịp hồi ở đây mang tính chất về kĩ thuật là chủ đạo tức là ngắn hạn giảm nhưng vẫn xen lẫn đợt hồi ngắn, thị trường khó tạo đáy rồi tăng ngay trong bối cảnh hiện tại.