0915 15 67 76 [email protected]
Chủ nhật, 29/01/2023 10:20 (GMT+7)

Hoa Sen lỗ quý thứ 2 liên tiếp

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, MCK: HSG, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý I niên độ tài chính 2022 - 2023.

tm-img-alt

Cụ thể, doanh thu trong kỳ đạt 7.916 tỷ đồng, giảm 53%; lợi nhuận gộp đạt 160 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính chỉ đạt 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 151 tỷ đồng.

Mặc dù đã tiết giảm các loại chi phí, trong đó, chi phí tài chính 113 tỷ đồng (giảm 33%); chi phí bán hàng đạt 668 tỷ đồng (giảm 45%); chi phí quản lý đạt 99 tỷ đồng (giảm 26%), tuy nhiên, HSG vẫn lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 689 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận khác chỉ ở mức 22 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế âm 667 tỷ đồng. Lỗ sau thuế ở mức 680 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 638 tỷ đồng. Đây là quý thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp lỗ đậm.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của HSG đạt 15.963 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu kỳ. Tiền và tương đương tiền tăng gần 2 lần, đạt 647 tỷ đồng.

Nợ phải trả đạt 5.793 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu kỳ; trong đó, nợ vay ngắn hạn ở mức 2.693 tỷ đồng.

Trước đó, Hoa Sen công bố Báo cáo quý IV niên độ 2021-2022 (1/7-30/9/2022) với doanh thu đạt 7.939,12 tỷ đồng, giảm 49,7% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 886,98 tỷ đồng, tức giảm 1.827,35 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 230,67 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 2.473,97 tỷ đồng, tức giảm 2.704,64 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 26,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 35,88 tỷ đồng về 97,4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 30,9%, tương ứng giảm 49,86 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 44,8%, tương ứng giảm 621,02 tỷ đồng về 765,93 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế năm tài chính niên độ 2021-2022, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 49.710,64 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 251,05 tỷ đồng, giảm 94,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong niên độ tài chính 2021-2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 46.399 tỷ đồng và 3 kịch bản lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.500 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng và 2.500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty mới hoàn thành được 10% kế hoạch lợi nhuận năm (kế hoạch lãi 2.500 tỷ đồng) và hoàn thành 16,7% kế hoạch năm (kế hoạch lãi 1.500 tỷ đồng).

Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong quý IV, Công ty đã không thể hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận năm cho dù kịch bản lợi nhuận thấp nhất.

Lê Hằng

Bạn đang đọc bài viết Hoa Sen lỗ quý thứ 2 liên tiếp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ra mắt Hệ thống AR/VR Làng gốm Bát Tràng
Ngày 16/4/2024, ra mắt Hệ thống AR/VR Làng gốm Bát Tràng tại địa chỉ URL: http://gombattrang.fairs.vn/. Hệ thống này trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng Hệ thống AR/VR Làng gốm Bát Tràng” được các bên khởi động từ ngày 7/8/2023
GDP quý I/2024 tăng 5,66%
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023.