0915 15 67 76 [email protected]
Israel miễn thuế nhập khẩu cho rau củ
Việc Israel miễn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm rau củ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tranh thủ tiếp cận đối tác và đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này.