0915 15 67 76 [email protected]
Xuất khẩu tháng 6 tiếp tục cải thiện
Kim ngạch xuất khẩu của tháng 6 tiếp tục cải thiện khi ghi nhận tháng thứ 2 liên tiếp tăng so với tháng trước đó. Tuy nhiên, so với mức nền cao của năm ngoái, con số này giảm 11,4%.
Đẩy mạnh “xuất khẩu xanh” để giữ vững xuất khẩu
Năm 2023, hoạt động xuất khẩu dự báo sẽ đối mặt với không ít khó khăn. Để giữ vững xuất khẩu doanh nghiệp cần bảo đảm yêu cầu chất lượng hàng hóa, đẩy mạnh “xuất khẩu xanh”, xuất khẩu theo nhu cầu thị trường, thay vì xuất khẩu những gì mình có.
Kinh tế Thủ đô hứa hẹn nhiều điểm khởi sắc
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô được chú trọng…
Trong 10 tháng, cả nước xuất siêu 9,4 tỷ USD
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ước tính xuất siêu 2,27 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD.