0915 15 67 76 [email protected]
Kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 17%
Tính đến nửa đầu tháng 6/2022 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 168,28 tỷ USD, tăng 17,2% tương ứng tăng 24,65 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.
Xuất khẩu hàng hóa sang Lào giảm
Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Lào trong tháng 4 tháng đầu năm 2022 đạt 192,1 triệu USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2021.