Hà Nội, Thứ Ba Ngày 14/07/2020
Để được cấp bằng sáng chế, chủ sở hữu phải trải qua quá trình thẩm định đơn khá gắt gao. Vì vậy các chủ sở hữu sáng chế đều cần nâng cao hiểu biết về luật sở hữu trí tuệ.
1 2 3 4 5 ... 64