0915 15 67 76 [email protected]
Dân chưa 'mặn mà' với nước sạch?
Dù đã có nhiều chính sách tích cực nhưng hiện Việt Nam vẫn có khoảng 17,2 triệu người (tương đương 21,5% dân số) đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ giếng khoan, chưa được kiểm nghiệm hay qua xử lý.