0915 15 67 76 [email protected]
Xuất khẩu hàng hóa sang Lào giảm
Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Lào trong tháng 4 tháng đầu năm 2022 đạt 192,1 triệu USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2021.