0915 15 67 76 [email protected]
Xuất khẩu xăng dầu tăng
Xuất khẩu xăng dầu tháng 8/2022 tăng 34,9% về lượng và tăng 29,3% về kim ngạch so với tháng trước, đạt 153.108 tấn, trị giá 173,6 triệu USD.