Hà Nội, Thứ Năm Ngày 22/04/2021

Điện Biên có 30 doanh nghiệp mới được thành lập trong quý I

ĐTVKD 19:04 08/04/2021

Trong quý I năm 2021, tỉnh Điện Biên có 30 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 785,8 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên trên 1.400 doanh nghiệp.

Doanh nghiệp mới được thành lập, sẽ góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên

Dự ước số doanh nghiệp đăng ký mới thực tế đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh quý I là 6 doanh nghiệp, chiếm khoảng 20% số doanh nghiệp thành lập mới và sử dụng khoảng 45 lao động chủ yếu ở lĩnh vực xây dựng, thương mại và tư vấn xây dựng; có 5 doanh nghiệp khôi phục mã số thuế để quay lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 30 doanh nghiệp trong đó 6 doanh nghiệp đã được hoàn tất thủ tục giải thể, 4 doanh nghiệp đang chờ quyết định giải thể.

Trong quý I, Điện Biên đã tập trung rà soát, bổ sung và hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực thi hiệu quả thủ tục một cửa tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập và phát triển; đồng thời rà soát các thủ tục liên quan tới giải thể, phá sản doanh nghiệp bảo đảm nhanh và hiệu quả.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện hỗ trợ thực sự cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua cơ chế phù hợp và được cải thiện hơn về lãi suất vay cũng như điều kiện thủ tục để được vay vốn dễ dàng, tiện lợi nhất. Ưu tiên tín dụng đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ phụ trợ, sử dụng nhiều lao động…

Theo Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm

Link gốc : https://thuonghieusanpham.vn/dien-bien-co-30-doanh-nghiep-moi-duoc-thanh-lap-trong-quy-i-17488.html

Bạn đang đọc bài viết Điện Biên có 30 doanh nghiệp mới được thành lập trong quý I tại chuyên mục Doanh nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 Hoặc email: ts.dautuvakinhdoanh@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Doanh nghiệp