Hà Nội, Thứ Năm Ngày 22/04/2021
Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển thành công một máy tính lượng tử có thể thực hiện một nhiệm vụ nhanh hơn 100.000 tỷ lần so với siêu máy tính nhanh nhất thế giới hiện nay.