Hà Nội, Chủ nhật Ngày 13/06/2021
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân giai đoạn 2010-2020”.
1 2 3 ... 4