Hà Nội, Thứ Ba Ngày 01/12/2020
Quyết định cắt Margin đối với cổ phiếu FLC được đưa ra sau khi Tập đoàn FLC công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 với lợi nhuận Công ty mẹ bị âm.
1 2 3 4 ... 5