Hà Nội, Thứ Ba Ngày 26/01/2021
Nhóm kỹ sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã phát triển thành công một hệ thống lai điện mới cho máy bay giúp phương tiện này có thể giảm tới 95% khí thải nitơ oxit (NOx) ra môi trường.
1 2 ... 3